Miamo.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Miamo.ee kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Muude andmete kogumine

Miamo.ee kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe Miamo.ee külastajate sugu, vanus, asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatatkse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie veebilehel.

Ühtlasi saame kogutud isikuandmete abil teavitada kliente parimatest pakkumistest uudiskirja või muu kanali kaudu kaudu. Isikuandmete muutmine

Isikuandmete edastamine

Miamo.ee ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kaitse

Miamo.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Miamo.ee e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Miamo.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente. Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@miamo.ee

Miamo OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Miamo OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.