Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest miamo.ee e-postile info@miamo.ee. E-mailis palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale vastava e-maili edastamist.

Postikulu tagastab Miamo OÜ kliendile tagasi juhul, kui tegemist on vale või defektse tootega. Muul juhul tasub postikulu eest klient.

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil ostetud kaubast taganeda 14 päeva jooksul. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei olewww.miamo.ee kodulehelt tellimise eripära.

www.miamo.ee leheküljelt ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus alates kauba kättesaamise päevast.
Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne ja kasutamata.
Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Tarbijale lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.
Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ( max. 10 €, VÕS 194 lg 4 ) ja tagastatud kauba eest tasume viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani.
Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine.
Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta antud tingimustele (on kasutatud), siis raha ei tagastata. Vastasel korral tagastatakse kaup Miamo OÜ kulul tarbijale.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil info@miamo.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.